AF- EN AANMELDEN

Aanmelden

Iedereen vanaf 2 jaar kan lid worden van onze vereniging. In het lesrooster is een overzicht te vinden van alle lessen die Turnvereniging TURN2GETHER Oudewater aanbiedt. Heeft u vragen over het aanbod of zou u(w zoon/dochter) graag een proefles willen volgen, neem dan vooraf even contact op met de ledenadminstratie (A. Verweij). Hij is te bereiken via: ledenadmin@turn2gether.nl. Vermeld alstublieft meteen even de geboortedatum van uw zoon/dochter.

Men kan vrijblijvend 2 proeflessen volgen, voordat men besluit om definitief lid te worden. Wilt u of uw zoon/dochter lid worden, dan moet het inschrijfformulier duidelijk en volledig worden ingevuld en uiterlijk de 3e les worden ingeleverd bij de train(st)er van de groep. U kunt het aanmeldingsformulier via de train(st)er verkrijgen.

Extra informatie: Er zijn een aantal malen per jaar kijklessen. Tijdens deze kijklessen is iedereen van harte welkom om een kijkje te komen nemen. Buiten deze kijklessen om is het voor belangstellenden mogelijk om iedere laatste les van de maand gedurende de laatste 10 minuten te kijken tijdens de trainingen. Daarbuiten is dit helaas niet mogelijk. Dit vanwege het feit dat onze accommodatie er niet geschikt voor is. Gymmen/turnen is een concentratiesport waarbij elke afleiding de veiligheid van onze leden in gevaar kan brengen. Veiligheid tijdens de trainingen staat voorop, dus vandaar dat wij tot op dit moment hebben besloten om de algemene trainingen buiten de eerder genoemde kijkmomenten niet openbaar te laten zijn.

Afmelden

Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar (lopende vanaf januari tot en met december) en wordt elk jaar automatisch verlengd. Wilt u het lidmaatschap beeindigen, dan dient u zich schriftelijk af te melden bij de ledenadministratie ledenadmin@turn2gether.nl. Vermeld hierbij alstublieft de naam, geboortedatum en huidige lesgroep van het lid.

De contributie wordt per kwartaal geincasseerd. Indien u zich wenst af te melden, dan dient u dit te doen voor:

uiterlijk 1 januari, voor de contributie-inning van het eerste kwartaal (in januari)
uiterlijk 1 april, voor de contributie-inning van het tweede kwartaal (in april)
uiterlijk 1 juli, voor de contributie-inning van het derde kwartaal (in juli)
uiterlijk 1 oktober, voor de contributie-inning van het vierde kwartaal (oktober)