ALGEMENE LEDENVERGADERING

Elk jaar vindt in het voorjaar de Algemene Leden Vergadering plaats. Tijdens deze vergadering worden het financieel en jaarverslag besproken en worden de eventuele nieuwe bestuursleden gekozen en benoemd. Daarnaast worden andere belangrijke ledenzaken behandelend zoals: contributie, vrijwilligers, trainingen etc.

Vanuit het belang voor de vereniging is het belangrijk dat er veel leden tijdens deze vergadering aanwezig zijn. Houd de website dus in de gaten voor de uitnodiging van de ALV.

De laatste ALV was op 17 april 2019. Mocht u interesse hebben in de notulen / jaarverslag van deze vergadering, dan kunt u die opvragen door een mail te sturen aan bestuur@turn2gether.nl.