INFORMATIE

CONTRIBUTIE

Wat fijn dat u of uw kind lid wil(t) worden van de vereniging! Nog niet helemaal zeker? De eerste twee lessen zijn kennismakingslessen en daarom gratis. Als u of uw kind daarna graag wil(t) blijven gymmen/turnen, geven wij een kaart mee die wij graag zo snel mogelijk retour willen ontvangen.

PEUTERS

28,50/KWARTAAL
  • 3 kwartier les per week

KLEUTERS EN RECREANTEN

32,50/KWARTAAL
  • 1 uur les per week

SPRINGGROEP

43/KWARTAAL
  • 1,5 uur les per week

JONG TALENT

65/KWARTAAL
  • 2 uur les per week

SELECTIE

126/KWARTAAL
  • 4 uur les per week

VOLLEYBAL

40/KWARTAAL
  • 1,5 uur les per week

Opzeggen

Opzeggen kan uitsluitend per kwartaal tot en met de laatste dag van het kwartaal en uitsluitend bij de ledenadministratie.
Bij voorkeur per mail. (let op dat u een reactie of leesbevestiging krijgt), maar een eenvoudig briefje in de brievenbus volstaat ook. Klik hier om via E-mail op te zeggen.

Gegevens ledenadministratie:

A. Verweij,
Oost IJsselkade 25
3421 CP Oudewater
T 0348 562222
ledenadmin@turn2gether.nl

Inschrijfgeld

Nieuwe leden en herstarters betalen eenmalig € 5,00 inschrijfgeld.

Per gymnast geldt een korting van €1,00 per kwartaal bij automatische incasso. Bovengenoemde bedragen worden vier keer per jaar in rekening gebracht omstreeks 25 januari, 25 april, 25 augustus en 25 oktober.

Verenigingskleding

Tijdens wedstrijden en presentaties gaan we uniform gekleed.

Bedragen voor Bondscontributie

Voor ieder die binnen onze vereniging deelneemt aan activiteiten zijn wij bondscontributie verschuldigd aan de KNGU. In ruil daarvoor mogen wij gebruik maken van overkoepelende faciliteiten, de vereniging is verzekerd tegen aansprakelijkheid en voor alle leden is een bescheiden ongevallenverzekering van kracht. Het bedrag wordt jaarlijks aangepast door de KNGU. Voor het jaar 2018 gaat het om € 5,35 per kwartaal (of een deel daarvan) voor leden tot 16 jaar en € 6,55 voor overige leden. Deze bedragen berekenen wij door. Het totaal dat u aan contributie betaalt is voor lessen gedurende 10 maanden, maar wordt gespreid over 4 kwartalen.

Als u het niet eens bent met een afschrijving dan kunt u deze door uw bank laten terugboeken. Overleg met de penningmeester leidt ook altijd tot een redelijke oplossing.

Het IBAN-nummer van Turn2gether
NL43 RABO 0140181741.

TURN2GETHER

WORD LID

CONTACT