PRIVACYBELEID

Naar aanleiding van de algemene ledenvergadering is er in de bestuursvergadering gesproken over het plaatsen van foto’s en video opnamen op onze website en andere reclame uitingen.

In het algemeen geldt dat publicatie van persoonsgegevens, en foto’s waarop iemand herkenbaar is vallen daaronder, niet is toegestaan als iemand daar schade van kan ondervinden. In de wet staat letterlijk “Openbaarmaking van foto’s waarop personen herkenbaar in beeld komen is niet geoorloofd indien de geportretteerde een redelijk belang heeft zich tegen de openbaarmaking te verzetten”.

Uitgangspunt van de huidige wetgeving is dat men op de een of andere manier toestemming moet hebben om foto’s te publiceren. De wetgever wil hiermee individuen beschermen. Daarnaast geldt nog dat als foto’s met toestemming worden genomen en de gefotografeerde op de hoogte wordt gesteld dat de foto’s getoond worden op een openbare website er wordt gesproken van ‘in opdracht van de geportretteerde gemaakte portretten’ (Artikel 19 & 20 Auteurswet).

Onze leden zijn middels het inschrijfformulier “akkoord” gegaan met het maken en het gebruik van foto’s in het belang van gymnastiekvereniging “TURN2GETHER”.

TURN2GETHER garandeert dan ook dat het plaatsen van foto- en of videomateriaal met de grootste zorgvuldigheid, en alleen in het belang van de vereniging, met in acht name van de wet- en regelgeving zal gebeuren.

Mocht u het onverhoopt toch niet eens zijn met de plaatsing van beeldmateriaal op de website dan kunt u hiervoor terecht bij het bestuur,  bestuur@turn2gether.nl. Deze zal dan zorgen voor het verwijderen van het betreffende materiaal.